081-6699-761 // KLINIK KHITAN LANGSUNG JADI DI TLOGOSARI – SEMARANG

Klinik Khitan di Tlogosari – Semarang

KHITAN atau SUNAT dalam bahasa Arab adalah Khatnun yang artinya memotong bagian depan. Menurut istilah Khitan yaitu memotong kulup (kulit bagian depan kelamin laki-laki) yang kulup tersebut merupakan tutup kepala zakar supaya kelamin laki-laki terpapar kotoran sisa air seni yang menempel di kelamin dalam itu. khitan sunat untuk laki-laki adalah wajib. Khitan dilaksanakan sebelum laki-laki baligh, sedangkan untuk perempuan hukumnya sunnah atau hanya sebagai penghormatan hal itu menurut hampir semua ulama fiqih.

Pelaksanaan Khitan – Sunat di Tlogosari – Semarang

 

Sabda dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Rasulullah melaksanakan aqiqah untuk Al-hasan dan Al-Husein dan juga mengkhitan mereka berdua di hari ketujuh kelahiran.” Sedangkan berdasarkan ilmu kedokteran waktu yang sangat tepat untuk melaksanakan khitan adalah ketika bayi tersebut dilahirkan tepat 3 sampai dengan 7 hari setelah dilahirkan. Sebab jika bayi setelah lahir kemudian dikhitan, maka akan meringankan bayi untuk merasakan sakit pada saat dikhitan.

Manfaat atau Hikmah Khitan – Sunat di Tlogosari – Semarang

 

Manfaat atau hikmah khitan atau sunat antara lain:

 1. Khitan tidak akan berpengaruh terhadap fungsi dan gairah seksual untuk laki-laki bahkan cenderung menambah kenikmatan sebab kelamin lebih bersih menjadikan nyaman untuk melakukan hubungan seksual.
 2. Khitan – Sunat akan mempengaruhi kesuburan pria karena kelamin lebih bersih menjadikan sperma yang keluar tidak terkontaminasi kotoran yang bisa jadi terkandung penyakit dari sisa-sisa air kencing.
 3. Khitan – sunat menjadikan laki-laki lebih mudah mencucui dan membersihkan bagian intimnya, sehingga kebersihannya tetap dijaga. Sedangkan laki-laki yang tidak disunat, akan susah untuk menjaga kebersihan area genitalnya sebab terdapat kulup yang menutupi.
 4. Khitan – sunat bisa menurunkan risiko infeksi saluran kemih.
 5. Khitan – sunat bisa mengurangi risiko infeksi penyakit menular seksual serta HIV AIDS.
 6. Khitan – sunat bisa untuk pencegahan adanya masalah fungsi penis karena kulup pada penis yang tidak di khitan kadang-kadang susah ditarik ke atas (fimosis). Hal ini mengakibatkaan peradangan di kulup atau kepala penis.
 7. Khitan – sunat juga bisa menurunkan risiko kanker penis dan wanita yang mempunyai pasangan pria yang sudah dikhitan mempunyai risiko kecil untuk terserang kanker serviks.
 8. Memberikan kenikmatan dan perasaan nyaman ketika berhubungan intim kepada pasangan. Sedangkan untuk wanita khitan bisa untuk pengontrol syahwat seksual.

 

Orang yang Tidak Perlu Dikhitan

Ada 4 (empat) keadaan seseorang tidak perlu dikhitan atau disunat dan telah jatuh kewajiban terhadap dirinya:

 1. Seseorang yang dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan. Orang seperti ini tidak perlu dikhitan kembali.
 2. Jika seseorang tidak tahan menahan rasa sakit ketika berkhitan, sebab sakit atau sudah tua, dan lain sebagainya. Ditakutkan terhadap dirinya kebinasaan dan kelemahan tersebut berlanjut, maka dalam keadaan seperti ini, ia diperkenankan untuk tidak berkhitan.
 3. Seseorang masuk Islam ketika sudah dewasa, dan dia takut binasa karenanya; maka hukum khitan jatuh darinya menurut jumhur.
 4. Seseorang yang meninggal, sedangkan ia belum berkhitan, maka tidak perlu dikhitankan, karena khitan disyariatkan ketika seseorang masih hidup, dan itu telah hilang dengan kematian, maka tidak ada mashlahat untuk mengkhitannya.

 

Beberapa Permasalahan Khitan – Sunat

 • Mengadakan acara kenduri khitan. Amaliah ini tidak ada asalnya dari syariat, sebuah perbuatan mubadzir, bahkan bid’ah.
 • Menguliti sebagian seluruh kulit zakar ketika berkhitan, sebagaimana terjadi di sebagian negara atau wilayah;
 • Kurang teliti memilih dokter;
 • Menakut-nakuti anak yang akan berkhitan dengan cerita-cerita yang tidak benar dan dapat merusak aqidah sang anak;
 • Lalainya sebagian orang dalam permasalahan aurat ketika berkhitan. Kadang-kadang, orang-orang sesukanya melihat aurat besar yang dikhitan, terutama terhadap yang berlawanan jenis.

Tempat Layanan Sunat Di Semarang

Pelayanan Sunat Di Semarang
——————
Klinik : BUKA SETIAP HARI (TERMASUK HARI LIBUR BUAT JANJI TERLEBIH DAHULU)
Alamat Kantor : Tlogosari Raya 1 No: 65 (Jembatan ke 3)

Telp/WA : 0816 669 9761 / 0816 6699 149

www.sunatsemarang.com

www.sunatindonesia.com

www.infosunatsemarang.com

www.dokterpras.com

www.infokhitan.com

           www.rumahsunatsemarang.com